شما اینجا هستید

داوری اولیه ایده های ثبت شده در ایده شو حمل و نقل ریلی باری

با پایان یافتن زمان ثبت ایده در سامانه نخستین دوره ایده شو حمل و نقل ریلی باری، داوری اولیه بر آثار رسیده آغاز شده است.

 

تمدید مهلت ارسال ایده در رویداد ایده شو

تمدید مهلت ثبت ایده

مهلت ارسال ایده در اولین رویداد ایده شو حمل و نقل ریلی باری ، تا 20 بهمن ماه 1398 تمدید شد.

 

اشتراک در سامانه ثبت ایده شرکت بهتاش سپاهان RSS