شما اینجا هستید

پایان زمان ثبت ایده در نخستین دوره رویداد ایده شو صنعت حمل و نقل ریلی باری

تمدید مهلت ثبت نام

زمان ارسال ایده در سامانه اولین رویداد ایده شو حمل و نقل ریلی باری ، تا 30 بهمن ماه 1398 ادامه خواهد داشت و رویداد ایده شو، وارد مرحله بررسی ایده ها و طرح های دریافت شده میشود.

فرم ثبت نام در ایده شو